Om forestillingen

    Forestillingen innledes med et kvarters foredrag om Ibsen og Terje Vigen. Etter dette blir diktet opplest sammen med symfonisk musikk som underbygger diktets temaer og stemninger. Bildene til Christian Krohg vises på storskjerm.

    Musikken blir fremført på piano sammen med forhåndsinnspilt musikk.

 

 

- Tilbake til førsteside

 

- Referanser

 

 

 

 

 

 

 

 

Om musikken


Musikken følger vanlige prinsipper for filmmusikk. Den er parafraserende der fortellingens ulike stemninger underbygges gjennom skiftninger i musikkens tempo, tonalitet, tematikk og instrumentering.

Musikken har flere ledemotiver (temaer) som binder handlingen sammen. Disse motivene kan på en bevisst eller ubevisst måte skape sammenhenger/linker i teksten. Et eksempel på dette er at barnet har sitt tema som kommer igjen flere ganger. Første gang vi hører temaet er det lykke, neste gang er Terje Vigen fanget og tenker på familien. Gjentagelse av barnetemaet gjør assosiasjonene til tidligere hendelser sterkere og klarere. Senere får vi et frampek på barnemusikk rett før Terje sier at det var Lordens barn som reddet dem.

Terje Vigen har sine egne temaer, liksom Lorden og de forskjellige jakt-partiene har sine. De ulike temaene gir assosiasjoner mellom hendelser som har sammenheng og kan gi frampek på noe som skal skje. Musikkens mange temaer binder teksten sammen og gir den en klarere struktur og uttrykk. Instrumenteringen er også med på å underbygge teksten. Klarinetten er ofte sentral når Terje Vigen er i fokus. Hornene er sentrale i sammenheng med Lorden, og klokkespill er et viktig element i forbindelse med barn.

Kristine Rui Slettebakken

Skuespiller med bred erfaring innen teater og film..

Vegard Øyen

Musiker og komponist..

Kontakt oss

Ta kontakt på vegardoy(alfakrøll)gmail.com

TLF 93837718

 

 

 

 

copyright 2012 Terje-Vigen.no